Veropetokset  ja sisäpiiririkokset

Yhteiskunta on voimakkaasti kehittynyt ja sen sääntely on monipuolistunut. Taloudellinen toiminnan rakenteellinen uudelleen muotoutuminen on johtanut tarpeeseen turvata yhteiskunnan ja yksilön etuja entistä laajemmalla ja yksityiskohtaisemmalla lainsäädännöllä. Lakien toimivuus tarkoitetulla tavalla on edellyttänyt lainavastaisen menettelyn sanktiointia taloudellisilla ja rangaistusseuraamuksilla.

Vaativat talousrikosasiat ja ympäristörikokset

Taloudellista laatua olevissa rikosasioissa myös ao. yhteisöllä on merkittävä intressi. Sen toiminnassa tehty moitittava teko voi johtaa yhteisölle määrättävän sakkorangaistuksen lisäksi huomattavaan vahingonkorvausseuraamukseen. Ympäristövahingoissa korjaamisvelvoite voi olla kustannuksiltaan yrityksen kantokyvylle ylivoimainen.

LSL legal on keskittänyt osaamistaan vaativien ja laajojen talousrikosasioiden hoitamiseen. Niissä joudutaan rikoslain säännösten ohella aivan keskeisesti ottamaan tapauksittain huomioon myös mm. yhtiö-, vero-, vahingonkorvaus-, kirjanpito-, sopimus-, kilpailu- ja ympäristöoikeuden säännöksiä sekä viranomaisohjeita.

LSL legal ei hoida ns. tavanomaisia rikosasioita.

© 2023 LSL legal
webDesign: Mekanismi »