Julkiset hankinnat ja kilpailuoikeus

Omaamme kokemusta ja osaamista erityisesti julkista hankintaa koskevien riitakysymysten selvittelystä markkinaoikeudessa sekä hankintayksikön että palveluntarjoajan näkökulmasta.

Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö vaikuttaa jo melko pienenkin yrityksen palvelujen ja tavaran myyntiin. Alueellisesti toimivan yrityksen liiketoiminnalle voi olla merkittävää päästä julkisen tahon tilaaman palvelun tai tavaran toimittajaksi. Yrityksen on panostettava tarjouspyynnön käsittelyyn ja tarjouksen sisällön huolelliseen laatimiseen. Jo siinä vaiheessa asiantuntevan juridisen avun käyttö voi olla ensiarvoisen tärkeää. Markkinaoikeus käsittelee julkisia hankintapäätöksiä koskevat valitukset. Yritys ei selviä muutoksenhakuprosessista ilman asiantuntevaa juridista apua. Käänny silloin LSL legalin puoleen.

Kilpailukielto

Erityisesti yritys- ja liiketoimintakaupoissa usein sovitaan osapuolten kesken kilpailukiellosta. Kilpailulainsäädäntö kuitenkin asettaa ehtoja ja rajoituksia mm. kilpailukieltoehtojen alueelliselle ja asialliselle sisällölle. Viime aikoina julkiset tahot ovat toteuttaneet palvelujen hankintoja sellaisilla sopimusjärjestelyillä, joissa on selviä kilpailua rajoittavia piirteitä. Jotta kilpailuasiat käsittelevä Kilpailuvirasto yrityksen pyynnöstä puuttuisi ongelmakohtaan, on asiantuntijan avulla suoritettavan oikeudellisen ennakkoselvityksen esittäminen viranomaiselle välttämätöntä tavoitellun päämäärän saavuttamiseksi.

© 2023 LSL legal
webDesign: Mekanismi »