Julkiset hankinnat

Julkiset hankinnat oikeudessa

Meillä on kokemusta ja osaamista erityisesti julkista hankintaa koskevien riitakysymysten selvittelystä markkinaoikeudessa sekä hankintayksikön että palveluntarjoajan näkökulmasta.

Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö vaikuttaa jo melko pienenkin yrityksen palvelujen ja tavaran myyntiin. Alueellisesti toimivan yrityksen liiketoiminnalle voi olla merkittävää päästä julkisen tahon tilaaman palvelun tai tavaran toimittajaksi. Yrityksen on panostettava tarjouspyynnön käsittelyyn ja tarjouksen sisällön huolelliseen laatimiseen. Jo siinä vaiheessa asiantuntevan juridisen avun käyttö voi olla ensiarvoisen tärkeää.

Hankintayksikön päätöksen tai hankintayksikön hankintamenettelyssä tekemän ratkaisun lainmukaisuus voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi sellaisen ehdokkaan tai tarjoajan toimesta, jonka asemaan päätöksellä tai ratkaisulla on vaikutusta. Markkinaoikeudella on mahdollisuus kieltää tai keskeyttää hankintapäätöksen täytäntöönpano väliaikaisesti käsittelyn ajaksi. Markkinaoikeudella on käytettävissä seuraamuksina esimerkiksi päätöksen kumoaminen, virheellisen menettelyn korjaaminen sekä hyvitysmaksun määrääminen suoritettavaksi asianosaiselle. Meiltä saat asiantuntevan juridisen avun muutoksenhakuprosessiin parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

oikeusriita