Yksityishenkilöt

Yksityishenkilön oikeusriidat

Yksityishenkilöitä avustamme henkilökohtaisissa riita- ja muissa asioissa oli kyse sitten asunto- tai kiinteistökauppaa koskevasta riidasta, työsuhdetta koskevasta riidasta tai ostettua palvelua tai tuotetta koskevasta riita-asiasta.

Riita-asian päätyessä tuomioistuimeen oikeudellisen asiantuntija-avun käyttäminen on ensiarvoisen tärkeää. Prosessiosaaminen tuomioistuimessa voi olla ratkaisevaa jutun lopputuloksen kannalta. Yksityishenkilön käräjäoikeudessa itse ajama asia voi kaatua siihen, ettei asiassa ole välttämättä ymmärretty vedota oikeisiin seikkoihin ja todisteisiin. Tuomioistuin ei indispositiivisessa riita-asiassa voi perustaa tuomiota muuhun, kuin mihin asianosainen on oikeudessa vedonnut. Epäedullisen käräjäoikeuden ratkaisun muuttuminen hovioikeudessa ei onnistu, jos asian ajaminen on mennyt jo käräjäoikeudessa pieleen, koska uuden aineiston ja väitteiden esittäminen hovioikeudessa on pääsääntöisesti kielletty.

Juristin ammattitaitoon kuuluu tuntea lain sisältö, jolloin riita-asia lokeroidaan oikeaan oikeudelliseen kontekstiin ja kaikki jutun lopputulokseen vaikuttavat oikeudellisesti merkitykselliset seikat tulevat esiin ja huomioiduksi. Käytä LSL Legalin asiantuntemusta oikeudellisissa riita-asioissa.

Riitojen ratkaisut oikeudessa