Rakennusurakkariidat

Rakennusurakkaan sisältyy aina molempien osapuolien kannalta merkittäviä taloudellisia ja muita intressejä. Usean urakoitsijan toimiminen samalla työmaalla ja niiden keskinäiset oikeudelliset suhteet eivät yleensä ole urakoitsijoiden edustajien hallinnassa. Tämän ja valitettavan huonon sopimuskäytännön johdosta rakennushankkeista syntyy myös oikeudellisia riitoja.

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

Urakkasopimuksiin – useimmiten tavan mukaan – liitettävien Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen eli YSE 1998:n määräysten todellista vaikutusta osapuolen asemaan e aina oteta asianmukaisesti huomioon. Rakennusurakkasopimusta neuvoteltaessa LSL legalin asiantuntija-apu takaa, että sopimukseen sitoudutaan hallitusti. Urakkahankkeen aikainen konsultointi asiantuntevan juristin kanssa on välttämätöntä mm. reklamaatiota edellyttävissä tilanteissa, töiden vastaanottamisen dokumentoinnissa ja taloudellisessa loppuselvityksessä. Jos riitoja syntyy, niiden käsitteleminen ja ratkaiseminen asianmukaisesti tehdyn sopimuksen pohjalta on yhtä hyvin tilaajan kuin urakoitsijan edun mukaista. LSL legalin kokemus urakkariitojen oikeudellisessa ratkaisumenettelyssä takaa asiakkaallemme parhaan mahdollisen lopputuloksen.

© 2023 LSL legal
webDesign: Mekanismi »