Rakennus­urakka­riita

Rakennusurakkariidat oikeudessa

Olemme avustaneet useita rakennusliikkeitä ja rakennuttajia rakennusurakoihin liittyvissä oikeudellisissa ongelmissa sekä edustaneet menestyksellä urakkariidoissa niin yleisissä tuomioistumissa kuin välimiesoikeudessa.

Rakennusurakoissa tyypilliset riidan aiheet liittyvät lisä- ja muutostöihin, urakka-ajan pidentämiseen sekä urakan purkamiseen. Urakan aikainen riittävä dokumentointi niin rakennuttajan kuin urakoitsijan puolelta edesauttaa asian selvittämistä riidan syntyessä.

Asiantuntemuksemme ja kokemuksemme on käytössä jo ennen riidan syntymistä aina urakkasopimuksen laadinnasta mahdollisen riidan syntymiseen ja urakan jälkitoimiin. Kauttamme löytyy kattava yhteistyöverkosto eri alojen teknisistä asiantuntijoista, jos riita-asia vaatii ulkopuolista puolueetonta tarkastelua asian tarkemmaksi selvittämiseksi.

kiinteistölakimies