Asuntokauppa­riita

Ratkaisemme asunto- ja kiinteistökauppariidat

LSL Legalilla on laaja ja pitkäaikainen kokemus asunto- ja kiinteistökauppariitojen hoitamisesta sisältäen mm. home-, sisäilma- ja muut mikrobivauriotapaukset. Virhevastuun sisältö ja oikeudellinen arviointi vaihtelee riippuen siitä, onko myyjänä asuntojen rakentamista ja kauppaa harjoittava elinkeinoharjoittaja vai onko myyjänä yksityishenkilö ja onko kyse uuden asunnon vai vanhan asunnon kaupasta. Maakaari sisältää säännökset kiinteistökaupasta, kuten omalla tai vuokratontilla sijaitsevan omakotitalon kaupasta. Maakaaren määräykset eivät ole kaikilta osin yhtenevät asuntokauppalain säännösten kanssa, esimerkiksi virhevastuun keston ja reklamoinnin osalta.

Suosittelemme oikeudellista asiantuntija-apua asunto- ja kiinteistökauppariitojen yhteydessä. Väärin perustein tai liian myöhään myyjää kohtaan esitetyt hinnanalennus- tai vahingonkorvausvaatimukset saattavat vesittää kokonaan myyjälle lain mukaan kuuluvan virhevastuun toteutumisen. Piileviä virheitä koskeva myyjän vastuu saattaa johtaa ennalta-arvaamattomiin ja ennakoimattomiin taloudellisiin vastuisiin.

LSL Legal osaa tehdä asiakkaalleen oikean oikeudellisen arvioinnin riitatilanteessa. Arviointiin liittyy tarvittaessa sen selvittäminen, milloin ja minkälaista rakennusteknistä selvitystä vaaditaan virheen olemassaolon, sen vaikutuksen ja arvon selvittämiseksi. Huolellinen taustaselvitys selkeyttää riitatilanteen ja edesauttaa mahdollisen oikeudenkäynnin menestyksekkään hoitamisen.