Ratkaisemme asuntokauppariidat

LSL legalilla on laaja ja pitkäaikainen kokemus asuntokauppariitojen hoitamisesta sisältäen mm. home- ja muut mikrobivauriotapaukset. Asuntokaupassa virhevastuun sisältö ja oikeudellinen arviointi vaihtelee riippuen siitä, onko myyjänä asuntojen rakentamista ja kauppaa harjoittava ammattimainen myyjä vai onko myyjänä yksityishenkilö. Asunto-osakkeiden kauppaa sääntelevässä asuntokauppalaissa on erikseen säännökset uuden ja vanhan asunnon kaupasta. Maakaaressa on säännökset kiinteistökaupasta, kuten omalla tai vuokratontilla sijaitsevasta omakotitalosta. Maakaaren määräykset eivät ole kaikilta osin yhtenevät asuntokauppalain säännösten kanssa.

Lakiapua asuntokauppoihin

Oikeudellista asiantuntija-apua tarvitaan lähes aina asuntokauppariidan yhteydessä. LSL legal osaa tehdä asiakkaalleen oikean oikeudellisen arvioinnin asuntokaupan riitatilanteessa. Siihen arviointiin liittyy useimmissa tapauksissa sen selvittäminen, milloin ja minkälaista rakennusteknistä tai mikrobitutkimukseen perehtynyttä asiantuntijaa tarvitaan taustaselvityksen hankkimiseksi. Väärin perustein asunnon myyjää kohtaan esitetyt vahingonkorvausvaatimukset saattavat vesittää kokonaan tälle lain mukaan kuluvan vastuun toteuttamisen. Hinnanalennusvaatimus ja vahingonkorvausvaatimus ovat asuntokaupan virhevastuun kannalta kaksi eri asiaa. Asunnon piileviä virheitä koskeva myyjän vastuu saattaa johtaa ennakoimattomiin vastuisiin.

© 2023 LSL legal
webDesign: Mekanismi »