Työoikeudelliset asiat

Työpanosta käyttävän yrityksen keskeisiä sopimuksia ovat työsopimukset ja niiden ehdot.  Asiantuntijan käyttö voi pelastaa yrityksen kohtalokkaan suurilta korvausvastuilta. Yrityksen johdon on kyettävä arvioimaan, voidaanko tehdä määräaikainen sopimus vai toistaiseksi voimassa, onko mahdollisuus käyttää vuokratyövoimaa, missä järjestyksessä irtisanotaan, ketä koskee yhteistoimintamenettely. YT-menettely on tarkoin säänneltyä tuntuvilla sanktiouhilla.

Työntekijää suojaava pakottava lainsäädäntö vaikuttaa työsopimuksen ohella merkittävästi ja laajalti työntekijän ja työnantajan välisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Työsuhdetta koskevan pakottavan lainsäädännön huomioiminen työsopimuksia tehtäessä ja niitä päätettäessä on välttämätöntä.  Virallismääräysten laajuus ja niiden tulkinnan ymmärtäminen edellyttää, että yritysjohto turvautuu työsuhdeasioissa alusta alkaen oikeudelliseen asiantuntija-apuun.

Työsopimusten irtisanomistilanteissa on oikeudellisen arvioinnin lähtökohta täysin erilainen, kun kyse on vaihtoehtoisesti yksittäisen työntekijän työsuhteen tai kollektiivisen irtisanomisen kohteena olevien työsuhteiden päättämisestä. Työoikeudellinen sääntely ja sopimukset eivät rajoitu vain työsuhteen ajankohtaan. Merkittäviä oikeudellisia velvoitteita voidaan määrätä myös työsopimuksen päättymiseen jälkeiseen aikaan. Esimerkiksi työntekijän kilpailukieltoa ja salassapitoa koskevat työsopimuksen ehdot eivät voi olla mitä tahansa. Niiden ehtoja on työnantajanyrityksen haitaksi lailla rajattu

Hanki turvaa ja luota työoikeudelliset asiat asiantuntijan hoitoon, LSL legal osaa.

Vuokratyövoiman käyttö ja tilaajavastuulaki

Työvoiman vuokraukseen liittyy merkittäviä poikkeuksia normaaliin työsuhteeseen verrattuna. Työntekijän vuokraajan, vuokralle ottajan ja vuokratyöntekijän on etukäteen tunnistettava omat oikeutensa ja velvollisuutensa suhteessa toisiin osapuoliin.

Tilaajavastuulaki asettaa vuokratyövoiman käyttäjälle tietyn selvitysvelvollisuuden. Vuokratyövoima voi olla lähtöisin ulkomailta, jolloin on huomioitava ns. lähetettyjä työntekijöitä koskeva lainsäädäntö – älä ota riskejä, vältä virheitä ja käytä asiantuntijaa. 

© 2023 LSL legal
webDesign: Mekanismi »