Yhtiön ja osakkaan tuloverotus

PK-yritykselle ja erityisesti sen osakkaalle on erityisen tärkeää, miten yritysvoitto verotuksellisesti optimaalisella tavalla siirretään osakasyrittäjille. Palkka- ja muiden työsuhde-etujen ja osingonjaon käyttömahdollisuudet vaihtelevat verovaikutuksiltaan merkittävästi.

Elinkeinotoiminnan verotusta koskevat sääntely on muutoksen kohteena. Yrittäjän on hyvissä ajoin pyrittävä asiantuntijan avulla ennakoimaan verosääntelyn vaikutusta omaan toimintaansa. Tuloverotuksen vaikutukset on otettava huomioon myös sukupolvenvaihdostilanteita ja muita omistusjärjestelyitä silmällä pitäen. Yrityksen ja sen liiketoiminnan myynti ovat verotuskohtelultaan hyvin erilaisia. Omistus- ja yritysjärjestelyiden suunnittelu vaatii ehdottomasti asiantuntija-avun käyttämistä. Verotuksessa ei tunneta ns. katumusta, eli että huonoiksi osoittautuneet ratkaisut voitaisiin veroseuraamusten osalta perua tai muuttaa.

Verotarkastus ja -valitusasiat

Verotusmenettelyn yksi tärkeä osa on elinkeinotoimintaan kohdistuvat verotarkastukset. Niitä voidaan pääsääntöisesti pitää myös kohdeyrityksen kannalta myönteisenä ja yrityksen taloudellista hallintoa tukevana toimenpiteenä. Usein kuitenkin syntyy tulkintaerimielisyyksiä verosäännösten tulkinnasta. Aina ei verohallinnon omaksuma verotusmenettely ole oikea ja lain mukainen. Verotarkastajan laatimassa verotarkastuskertomuksessa esitetään lähes aina jälkiverojen maksuunpanoja, ja ne myös toteutetaan sen mukaisesti.

Verovalitusprosessi on erittäin kallista, ja se sitoo yhtiön resursseja ja on aikaa vievää. Yrityksen on ehdottomasti panostettava taloushallinnon asianmukaisen ja hyvään järjestämiseen. Jos verotukseen liittyviä ongelmia kuitenkin tulee, on välttämätöntä turvautua asiantuntevaan juridiseen apuun. Silloin LSL legalin asiantuntija on paras apu. 

© 2023 LSL legal
webDesign: Mekanismi »