Verotus

Yhtiön ja osakkaan tuloverotus

PK-yritykselle ja erityisesti sen osakkaalle on erityisen tärkeää, miten liiketoiminnan tulos siirretään osakasyrittäjille verotuksellisesti optimaalisella tavalla. Tähän vaikuttaa olennaisesti palkkatulon, työsuhde-etujen ja osingon erilainen verokohtelu.

Yrittäjän on hyvissä ajoin pyrittävä asiantuntijan avulla ennakoimaan verosääntelyn vaikutusta omaan toimintaansa. Tuloverotuksen vaikutukset on otettava huomioon myös sukupolvenvaihdostilanteita ja muita omistusjärjestelyitä silmällä pitäen. Yrityksen ja sen liiketoiminnan myynnin verotuskohtelu on erilainen. Omistus- ja yritysjärjestelyiden suunnittelu vaatii ehdottomasti asiantuntija-avun käyttämistä. Verotuksessa ei tunneta ns. katumusta, eli että huonoiksi osoittautuneet ratkaisut voitaisiin veroseuraamusten osalta perua tai muuttaa.

Verotarkastus ja -valitusasiat

Verotusmenettelyn yksi tärkeä osa on elinkeinotoimintaan kohdistuvat verotarkastukset. Niitä voidaan pääsääntöisesti pitää kohdeyrityksen kannalta myönteisenä ja yrityksen taloudellista hallintoa tukevana toimenpiteenä. Verotarkastajan laatimassa verotarkastuskertomuksessa esitetään usein jälkiverojen maksuunpanoa. Verosääntely ei ole aukotonta ja tulkinnallisesti yksiselitteistä, eikä verottajan kanta ole aina oikea. Viime kädessä yleiset hallintotuomioistuimet tulkitsevat verolakien oikean sisällön.

Verovalitusprosessi on kallista, se sitoo yhtiön resursseja ja on aikaa vievää. Yrityksen on hyvä panostaa taloushallinnon asianmukaiseen järjestämiseen. Jos verotukseen liittyviä ongelmia kuitenkin tulee, on välttämätöntä turvautua asiantuntevaan juridiseen apuun. Silloin LSL Legalin asiantuntija on paras apu. 

verolakimies