Miksi LSL Legal

Asianajotyössä on pidettävä mielessä, miksi tätä työtä tehdään. Näin toimimme, ja fokus on siksi aina asiakkaan edussa. Kaikissa tilanteissa ensisijainen tavoite on hakea asiakkaalle paras ratkaisu, oli kyse riita-asiasta tai yrityksen toimintaan taikka yksittäiseen asiaan liittyvästä oikeudellisesta neuvonnasta. Asiakkaalle parhaan lopputuloksen mahdollistaa ponnekas ja syvällinen, pitkään kokemukseen perustuva työmme, joka edesauttaa kustannustehokkaan asian tutkimisen ja hyvän lopputuloksen saavuttamisen.

Asiantunteva juristi kykenee hahmottamaan isompia kokonaisuuksia ja löytää niistä sen, mikä kussakin yksittäistapauksessa on asiakkaan eduksi. Tämä vaatii kokemusta ja asiantuntemusta, jota meillä on tarjota. LSL Legalin yhteistyöverkostoa on kehitetty niin, että asian vaatiessa on saatavissa laajempaa oikeudellista perspektiiviä mm. vero-, hallinto- ja rikosoikeuden puolelta sekä asian vaatimaa teknistä asiantuntemusta.

Aki Salonen

Asianajaja, OTL, VT

Päälakimiehellämme Aki Salosella on laaja oikeudellinen korkeakoulutason koulutus: oikeustieteen kandidaatti ja oikeustieteen lisensiaatti Helsingin yliopistosta sekä varatuomarin arvo. Salosella on 1980 luvulta alkaen pitkä ja laaja kokemus asianajoajalta, erityisesti LSL Legalin erityisosaamisalueilla. Oman yrityksen asianajotoimintaa Salonen on harjoittanut yli 30 vuotta. Hän on lisäksi toiminut yhteisöjen hallituksissa ja johdon oikeudellisena neuvonantajana.

Kirjallisuutta: Osakeyhtiön hallituksen jäsenen huolellisuusvelvollisuus (WSOY, 2000, Vantaa)

Kielitaito: suomi, ruotsi, englanti, ranska (taso turisti)

0400 402 344

Petra Lehtinen

OTM, luvan saanut oikeuden­käynti­avustaja

Petra on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2012 ja hän on luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Hän on työskennellyt Asianajotoimisto Salonen Oy LSL Legalissa vuodesta 2011. Petra avustaa yksityishenkilöiden ja yritysten toimeksiannoissa muun muassa asunto- ja kiinteistöjuridiikkaan ja laajempiin rakennusurakka­riitoihin liittyen. Petralla on myös laaja kokemus perhe- ja perintöoikeudellisissa, työoikeudellisissa ja julkisiin hankintoihin liittyvistä riidoista.