Kiinteistöjärjestelyt

Kiinteistöjärjestely

Kiinteistötoimituksia, kuten lohkomisia ja halkomisia, sääntelee kiinteistönmuodostamislaki. Kiinteistöjärjestelytoimiin lukeutuu myös muun muassa rakennusmaan järjestelyt, uusjaot ja yhteisten alueiden jaot sekä yhteisen alueen muodostaminen tai alueen liittäminen yhteiseen alueeseen.

Työkaluina kiinteistöjen hallinnan ja käytön järjestelyssä käytetään usein laajoja ja monitahoisia hallinnanjakosopimuksia ja yhteisten alueiden käyttöä koskevia sopimuksia laissa olevat määräykset huomioiden.

Erilaiset kiinteistöjärjestelyt ovat tiiviissä yhteydessä kaupungin ja kunnan maanrakennuspolitiikkaan sekä kaavoitukseen. Maanomistajan hallussa olevan maa-alueen hyödyntäminen ja kehittäminen esimerkiksi uudis- ja lisärakentamisessa vaatii oikeudellista asiantuntemusta kaavamuutosprosessista lopullisiin maa-alueiden käytön sopimusjärjestelyihin.

LSL Legalilla on kokemusta muun muassa pääkaupunkiseudulla olevan ison kauppa- ja liikekeskittymän sopimusjärjestelyjen avustamisesta sekä lisärakentamiseen liittyvästä kaavamuutosprosessista ja kiinteistön omistus- ja hallintajärjestelystä.