Asunto-osakeyhtiölaki

Uuteen asunto-osakeyhtiölakiin sisältyy määräyksiä, jotka mahdollistavat asunto-osakeyhtiön yhtiörakenteen muuttamisen ja purkamisen. Siten kahden eri yhtiön sulautuminen sekä yhtiön jakautuminen kahdeksi eri yhtiöksi on mahdollista toteuttaa. Uutta lakia sovelletaan niihin yhtiöihin, jotka on Suomen lain mukaan rekisteröity asunto-osakeyhtiöiksi. Lakia sovelletaan myös niihin vanhoihin osakeyhtiöihin, joissa yli puolet lattiapinta-alasta on varattu osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoksi. Uutta lakia voidaan soveltaa myös ns. keskinäisiin kiinteistöosakeyhtiöihin eräin laissa säädetyin ja ao. yhtiön yhtiöjärjestyksessä mahdollisesti määrätyin poikkeuksin.

Jakautuminen – sulautuminen

Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön uudelleenjärjestely on hyvä työkalu, jos esimerkiksi omistuksessa tai olosuhteissa muuten on tapahtunut sellaisia muutoksia, ettei entisessä yhtiömuodossa toimiminen ole enää mahdollista tai sille muuten ei ole edellytyksiä. Kerrostaloyhtiön, jolla on vain yksi tai kaksi taloa, intressissä voi taloudellista tai hallinnollisista syistä olla perusteltua yhdistyä sulautumisen kautta naapurustossa olevien vastaavanlaisten yhtiön kanssa.

Erillistalo- ja pientaloasumista varten on lähes säännönmukaisesti perustettu asunto-osakeyhtiö yksistään varainsiirtoverotuksen minimoimiseksi. Asumisolosuhteet voivat olla kuitenkin sellaisia, ettei naapuri tarvitse toista niin, että joudutaan hallinnollisesti elämään yhteisömuodossa. Kiinteistö- ja yhtiöoikeudelliset keinot mahdollistavat asumisen eriyttämisen jakautumisella niin, että asumiseen liittyvä päätöksenteko kaikilta osin keskitetään yksilöllisesti.

Kaikissa kiinteistö- ja yhtiöjärjestelyissä on olennaisena seikkana aina otettavaa huomioon aiotun hankkeen verotukselliset vaikutukset. Tällä hetkellä lainsäädännössä on aukko siltä osin, että verolainsäädännön mukaiseen yhtiön jakautumiseen liittyvät verohuojennukset eivät koske asunto-osakeyhtiöitä. Elinkeinoverolain ao. yritysjärjestelysäännöksestä puuttuu maininta siitä, että se koskisi myös asunto-osakeyhtiötä.

© 2023 LSL legal
webDesign: Mekanismi »