Pk-yrityksen sopimukset

Kaikkien palvelu- ja toimitussopimusten etukäteen tapahtuva sisällön suunnittelu ja asiantuntijan avulla tehty etukäteistarkistus varmistaa, ettei yritys ota ennalta arvaamattomia sopimusriskejä

Yrityksen koko toiminta koostuu erilaisista sopimusverkostoista. Yhtiön toiminta perustuu osakkaiden perustamiskirjasta ja yhtiöjärjestyksestä ilmenevään sopimukseen. Hallinnollinen ja operatiivinen toiminta ei ole mahdollista ilman kaiken kattavaa sopimusjärjestelyä. Kaikkien yritystoimintaan liittyvien yhtiön sopimusten on oltava huolellisesti ja harkiten tehtyjä. Yhtiöjärjestyksen yhdessä osakassopimuksen sekä yksittäisten ulkopuolisten kanssa tehtyjen toimitus- ja muiden sopimusten on kaikilta osin palveltava toiminnan perimmäistä tarkoitusta eli taloudellisen voiton saamista. LSL legalin asiantuntijoiden sopimusjuridiikan osaamisen avulla pystytte hallitsemaan ja eliminoimaan yrityksenne sopimusriskejä.

© 2022 LSL legal
webDesign: Mekanismi »