Mitä on sopimusjuridiikka?

Sopimusjuridiikka on osa oikeustiedettä, joka käsittelee sopimusten tekemistä, sopimusehtoja ja sopimusten rikkomista. Se on tärkeä osa liiketoiminnan ja kaupankäynnin toimintaa, sillä sopimukset ovat perusta monille kaupallisille toimille.

Sopimus on osapuolten välinen tahdonilmaisu, jonka tarkoituksena on sitoa osapuolet tiettyyn toimintaan tai toimintamalliin. Sopimus voidaan tehdä kirjallisesti tai suullisesti.

Sopimusjuridiikassa keskeisiä käsitteitä ovat sopimuksen syntyminen, sopimuksen sisältö, sopimuksen täytäntöönpano ja sopimuksen purkaminen. Sopimuksen sisältö määritellään sopimuksen tekohetkellä. Sopimuksen täytäntöönpano tarkoittaa sitä, että osapuolet noudattavat sopimuksessa sovittuja ehtoja. Jos joku osapuoli ei noudata sopimusehtoja, kyseessä on sopimusrikkomus. Sopimusrikkeitä käsitellään oikeusteitse hyvin paljon.

Sopimuksen purkaminen tarkoittaa sopimuksen päättämistä ennen sen määräaikaa. Purkamisessa voidaan käyttää erilaisia perusteita, kuten esimerkiksi sopimusehtojen rikkominen tai ylivoimainen este.

Pk-yrityksen sopimukset

Kaikkien palvelu- ja toimitussopimusten etukäteen tapahtuva sisällön suunnittelu ja asiantuntijan avulla tehty etukäteistarkistus varmistaa, ettei yritys ota ennalta arvaamattomia sopimusriskejä

Yrityksen koko toiminta koostuu erilaisista sopimusverkostoista. Yhtiön toiminta perustuu osakkaiden perustamiskirjasta ja yhtiöjärjestyksestä ilmenevään sopimukseen. Hallinnollinen ja operatiivinen toiminta ei ole mahdollista ilman kaiken kattavaa sopimusjärjestelyä. Kaikkien yritystoimintaan liittyvien yhtiön sopimusten on oltava huolellisesti ja harkiten tehtyjä. Yhtiöjärjestyksen yhdessä osakassopimuksen sekä yksittäisten ulkopuolisten kanssa tehtyjen toimitus- ja muiden sopimusten on kaikilta osin palveltava toiminnan perimmäistä tarkoitusta eli taloudellisen voiton saamista. LSL legalin asiantuntijoiden sopimusjuridiikan osaamisen avulla pystytte hallitsemaan ja eliminoimaan yrityksenne sopimusriskejä.

© 2023 LSL legal
webDesign: Mekanismi »