Sopimus­juridiikka

Mitä on sopimusjuridiikka

Sopimus on osapuolten välinen tahdonilmaisu, jonka tarkoituksena on sitoa sopimusosapuolet tiettyyn toimintaan tai toimintamalliin. Sopimus voidaan tehdä kirjallisesti tai suullisesti.

Sopimusoikeus käsittelee sopimusten syntymistä, sopimusosapuolten velvoitteita, vastuita ja oikeuksia, sopimusehtoja, sopimusten päättymistä ja sopimusrikkomuksia sekä niiden seurauksia. Se on tärkeä osa liiketoiminnan ja kaupankäynnin toimintaa, sillä sopimukset ovat perusta monille kaupallisille toimille.

Sopimusjuridiikassa keskeisiä käsitteitä ovat sopimuksen syntyminen, sopimuksen sisältö, sopimuksen täytäntöönpano ja sopimuksen päättyminen. Sopimuksen sisältö määritellään sopimuksen tekohetkellä. Sopimuksen täytäntöönpano tarkoittaa sitä, että osapuolet noudattavat sopimuksessa sovittuja ehtoja. Jos joku osapuoli ei noudata sopimusehtoja, kyseessä on sopimusrikkomus.

Sopimus voi päättyä sopimuksessa ennalta sovittuna ajankohtana tai sopimuksessa sovittua irtisanomismenettelyä noudattaen. Sopimuksen purkaminen tarkoittaa sopimuksen välitöntä ennenaikaista päättämistä, ja se edellyttää yleensä toisen osapuolen olennaista sopimusrikkomusta.

PK-yrityksen sopimukset

LSL Legalin asiantuntijoiden sopimusjuridiikan osaamisen avulla pystytte hallitsemaan ja eliminoimaan yrityksenne sopimusriskejä.

Kaikkien palvelu- ja toimitussopimusten etukäteen tapahtuva sisällön suunnittelu ja asiantuntijan avulla tehty etukäteistarkistus varmistaa, ettei yritys ota ennalta arvaamattomia sopimusriskejä

Yrityksen toimintaan sisältyy yleensä laaja määrä erilaisia sopimuksia muun muassa tavarantoimittajien, työntekijöiden, asiakkaiden, palveluntuottajien ja hallinnon kesken. Yhtiön sisäistä toimintaa säätelee sen perustamiskirja ja yhtiöjärjestys sekä mahdollinen osakassopimus. Kaikkien yhtiön yritystoimintaan liittyvien sopimusten on oltava huolellisesti ja harkiten tehtyjä. Yhtiön sopimuskokonaisuuden tarkoituksena on palvella yhtiön toiminnan perimmäistä tarkoitusta eli taloudellisen voiton saavuttamista.

Sopimukset