Asunto-osakeyhtiö

Asunto-osakeyhtiö on osakeyhtiön erityistyyppi, jonka tarkoituksena ei ole tehdä voittoa, vaan hallita kiinteistöä ja sillä sijaitsevia asumiskäyttöön tarkoitettuja rakennuksia.

LSL-legalin asunto-oikeuteen erikoistunut lakitiimi palvelee asunto-osakeyhtiöitä ja osakkeenomistajia kaikissa asunto-osakeyhtiölain soveltamisalaan kuuluvissa asioissa tai niiden välisissä riitatilanteissa. Autamme ratkaisemaan riidat asunto-osakeyhtiön ja osakkaiden välillä.

Asunto-osakeyhtiöissä vaikeasti hallittava lakisääntely on johtanut siihen, että erittäin usein yhtiön ja sen osakkaan käsitykset ja intressit joutuvat ristiriitaan, usein syynä on yhtiön johdon ja myös osakkaan tietämättömyys lain sisällöstä. Olemme ratkoneet näitä ongelmia omalla asiantuntemuksellamme ja osapuolia ohjaamalla.

Asunto-osakeyhtiölain 29 lukua ja kunkin luvun lähes 40 pykälää sekä lain tulkintaa ohjaavat noin 400 sivun esityöt ovat entisestään monimutkaistaneet tavallisen asunnonomistajan näkökulmasta tämän suhdetta yhtiöön ja oikeuttaan määrätä omasta asunnostaan. Asunto-osakeyhtiön hallitus koostuu pääsääntöisesti maallikoista. Heidän on usein erittäin vaikeaa kyetä arvioimaan kaikkia niitä oikeudellisia tilanteita, joita asunto-osakeyhtiön johtamisessa jatkuvasti tulee esiin.

Ristiriitaa saattaa syntyä siitä, kuka lopulta määrää ja millä oikeudellisella vastuulla yhtiölle merkittävistä asioista: Osakkeenomistajat yhtiökokouksena, hallitus vai ammatti-isännöitsijä. LSL legal on tarkoin perehtynyt lain sisältöön ja sen tulkintaan. Lisäksi pitkä kokemus on taannut sen asiantuntemuksen, jolla hankalatkin asunto-osakeyhtiöön liittyvät oikeudelliset kysymykset voidaan kaikkia tyydyttävällä tavalla ratkaista.

asunto-osakeyhtiö
© 2023 LSL legal
webDesign: Mekanismi »