Yrityskaupat

Yrityskaupat ja sukupolvenvaihdos

LSL Legal on luotettava ja asiantunteva kumppani, joka on erikoistunut yritysjärjestelyihin ja niiden verotukseen. Asianajajamme osaavat ottaa huomioon eri toimialojen erityispiirteet ja -tarpeet, jotta yrityskaupat saadaan onnistuneesti maaliin. Yrityskaupat ovat monimutkaisia oikeustoimia, jotka edellyttävät laajaa kokemusta ja erityisosaamista. Lisäksi yrityskauppoihin liittyy usein erilaisia verotus- ja verosuunnittelukysymyksiä, jotka on otettava huomioon kaupan eri vaiheissa. Tämän vuoksi yrityskauppojen hoitamiseen kannattaa valita asiantunteva lakimies.

Yrityskauppa käsittää varsinaisen yrityksen myynnin tai yrityksen osan taikka koko sen liiketoiminnan myynnin. Kaupallis-taloudellisten ehtojen lisäksi yrityskaupassa on olennaista ottaa huomioon sen oikeudelliset ehdot ja vaikutukset sekä myyjän että ostajan kohdalla. Yrityskaupassa joudutaan huomioimaan mm. yhtiö-, vero-, työ-, kilpailu- ja kirjanpito-oikeudellisia seikkoja.

Sukupolvenvaihdos on järjestely, jossa yritys tai sen liiketoiminta siirretään lähipiirin johdettavaksi. Olennaista on luovutushinnan ohella verotuskohtelu. Sukupolvenvaihdosta koskevat verolait sisältävät eri järjestelyissä merkittäviä verohuojennuksia.

Yrityskauppaan verrattavia oikeudellisia kysymyksiä joudutaan ratkaisemaan myös yhtiön tai yhtiöryhmän sisäisissä omistus- ja liiketoimintajärjestelyissä.

Yrityskaupan arvonmäärityksessä tarvitaan taloudellista ja juridista osaamista. LSL Legalin vahvuus yrityskauppojen hoidossa on sen kokemus ja asiantuntemus sekä osaava yhteistyöverkosto. Lakimiehemme ovat hoitaneet lukuisia yrityskauppoja ja heillä on syvällinen ymmärrys kaupan eri vaiheista ja niihin liittyvistä oikeudellisista, taloudellisista ja verotuksellisista kysymyksistä.

Yrityksen myyntivoiton optimointi

Myyntivoiton verokohtelu on keskeinen kysymys. Kohteen valmistaminen myyntiä varten on hankkeen onnistumiselle olennaista. Myyjän on selvitettävä, missä muodossa luovutuksen kohde on houkuttelevin: tarvitaanko taseen kevennystä esimerkiksi sijoitusomaisuutta irrottamalla, miten tehdään kauppaa edeltävä voitonjako, saako luovutuksessa siirtää yhtiön tekemiä sopimuksia, miten menevät vastuut siirtyvistä työntekijöistä jne. Myyjän on kohdistettava erityistä huomioita yrityskaupan verotuksen optimoinnissa siihen, ettei esimerkiksi sorruta peitellyn osingon verotukseen.

Yrityksen ostaminen

Ostajan kannalta ensimmäinen riskien hallinnan kannalta ratkaistava seikka on, ostaako koko yritys vai pelkästään sen liiketoiminta. Rahoituksen järjestäminen ja siihen liittyen verotus saattavat välittömästi vaikuttaa yrityskaupan oikeudelliseen muotoon ja sisältöön. Ns. apuyhtiö- sekä jakautumis- ja fuusiojärjestely ovat keinoja yrityskaupan toteuttamiseksi.