Yrityskaupat ja omistusjärjestelyt

LSL-legal on luotettava ja asiantunteva kumppani, joka on erikoistunut yritysjärjestelyihin ja niiden verotukseen. Asianajajamme osaavat ottaa huomioon eri toimialojen erityispiirteet ja -tarpeet, jotta yrityskaupat saadaan onnistuneesti maaliin. Yrityskaupat ovat monimutkaisia oikeustoimia, jotka edellyttävät laajaa kokemusta ja erityisosaamista. Lisäksi yrityskauppoihin liittyy usein erilaisia verotus- ja verosuunnittelukysymyksiä, jotka on otettava huomioon kaupan eri vaiheissa. Tämän vuoksi yrityskauppojen hoitamiseen kannattaa valita asiantunteva lakimies.

Yrityskauppa käsittää varsinaisen yrityksen myynnin tai yrityksen osan taikka koko sen liiketoiminnan myynnin. Kaupallis-taloudellisten ehtojen lisäksi yrityskaupassa on olennaista ottaa huomioon sen oikeudelliset ehdot ja vaikutukset sekä myyjän että ostajan kohdalla. Yrityskaupassa joudutaan huomioimaan mm. yhtiö-, vero-, työ-, kilpailu- ja kirjanpito-oikeudellisia seikkoja.

Yrityskauppaan verrattavia oikeudellisia kysymyksiä joudutaan ratkaisemaan myös yhtiön tai yhtiöryhmän sisäisissä omistus- ja liiketoimintajärjestelyissä.

Yrityksen myyjän intressi on saada mahdollisimman hyvä hinta. Arvonmäärityksessä tarvitaan usein myös juridista osaamista. Yksi LSL Legalin tärkeimmistä vahvuuksista yrityskauppojen hoidossa on sen kokemus ja asiantuntemus. Lakimiehemme ovat hoitaneet lukuisia yrityskauppoja ja heillä on syvällinen ymmärrys kaupan eri vaiheista ja niihin liittyvistä oikeudellisista, taloudellisista ja verotuksellisista kysymyksistä.

Yrityksen myyntivoiton optimointi

Myyntivoiton verokohtelu on keskeinen kysymys. Kohteen valmistaminen myyntiä varten on hankkeen onnistumiselle olennaista. Myyjän on selvitettävä, missä muodossa luovutuksen kohde on houkuttelevin: Tarvitaanko taseen kevennystä esimerkiksi sijoitusomaisuutta irrottamalla, miten tehdään kauppaa edeltävä voitonjako, saako luovutuksessa siirtää yhtiön tekemiä sopimuksia, miten menevät vastuut siirtyvistä työntekijöistä jne. Myyjän on kohdistettava erityistä huomioita yrityskaupan verotuksen optimoinnissa siihen, ettei sorruta peitellyn osingon verotukseen. Kokeneet lakimiehemme auttavat sinua yrityskauppasi verosuunnittelussa ja saamaan mahdollisimman tehokkaan ja edullisen lopputuloksen.

Yrityksen ostaminen

Ostajan kannalta ensimmäinen riskien hallinnan kannalta ratkaistava seikka on, ostaako koko yritys vain pelkästään sen liiketoiminta. Rahoituksen järjestäminen ja siihen liittyen verotus saattavat välittömästi vaikuttaa yrityskaupan oikeudelliseen muotoon ja sisältöön. Ns. apuyhtiö- ja fuusiojärjestely voi olla ainoa keino yrityskaupan toteuttamiseksi.

Sukupolvenvaihdos on järjestely, jossa yritys tai sen liiketoiminta siirretään lähipiirin johdettavaksi. Olennaista on luovutushinnan ohella verotuskohtelu. Sukupolvenvaihdosta koskevat verolait sisältävät eri järjestelyissä merkittäviä verohuojennuksia.

© 2023 LSL legal
webDesign: Mekanismi »