Yrityskauppa- , rakennusurakka- ja muiden riitojen ratkaiseminen

Riitojen ratkaisu välimiesoikeudessa poikkeaa merkittävästi yleisissä tuomioistuimissa käsiteltävistä riita-asioista. Välimiesoikeus koostuu yleensä kyseessä olevan oikeudenalan erityisasiantuntijoista. Tästä erityisasiantuntijoiden kesken tapahtuvasta menettelytavasta johtuu, että prosessuaaliset muodollisuudet ja oikeusavustajan esiintymistapa jää pienemmälle huomiolle verrattuna yleisenä tuomioistuimessa käytävään oikeudelliseen prosessiin.

Osapuolilla on mahdollisuus itse nimetä välimiesoikeuden jäsenet tai antaa se tehtävä esimerkiksi keskuskauppakamarin välityslautakunnalle. Välimiesoikeuden asiaratkaisuun ei voi hakea muutosta. Se on siten lopullinen ja heti täytäntöön pantavissa. Välimiesmenettely on vapaamuotoisempaa kuin menettely yleisissä tuomioistuimissa. Vaikka välimiesmenettelystä on säädetty myös laissa, siinä noudatetaan usein osapuolten välimiesoikeuden kanssa sopimia menettelytapoja. Välimiesmenettelystä sopiminen on tyypillistä yrityskauppaa koskevissa riidoissa sekä sopimusriidoissa, jotka koskevat ulkopuolisilta salassa pidettäviä asioita.

LSL legalilla on kokemusta yrityskauppariitojen sekä laajojen ja haastavien sopimusriitojen ratkaisumenettelystä välimiesoikeudessa.